Protocol incidenten & calamiteiten

NLA coaching is een eenmanszaak gerund door Nanda Lammers – van der Aa. Er wordt zowel als ZZP-er gewerkt, als in onderaanneming. In dit protocol kunt u lezen hoe NLA coaching omgaat met incidenten en calamiteiten op momenten dat er gewerkt wordt als ZZP-er. Indien er sprake is van werk vanuit onderaannneming zal het protocol van de betreffende organisatie gevolgd worden.

Incidenten:
Omschrijving incident: Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de cliënt heeft geleid of zou kunnen leiden.
Een incident zal altijd besproken worden met ouder(s)/verzorger(s), indien deze niet aanwezig waren ten tijde van het incident. Indien mogelijk en noodzakelijk zal de betrokken jeugdconsulent of wijkcoach betrokken worden.

Calamiteit
Omschrijving calamiteit: Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt heeft geleid.
Calamiteiten worden altijd gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Calamiteiten worden via de website www.igj.nl gemeld. Tevens worden calamiteiten gemeld bij de toezichthouder van de betrokken gemeente.

Voor het monitoren van incidenten en calamiteiten wordt gebruik gemaakt van het registratieformulier van Kiwa Mijn Keurmerk. Tevens wordt via Kiwa Mijn Keurmerk jaarlijks het aantal incidenten en calamiteiten geregistreerd en, indien van toepassing, doorgegeven aan het IGJ.

Klachtenregeling
Cliënten en ouder(s)/verzorger(s) die ontevreden zijn over het handelen bij incidenten kunnen altijd gebruik maken van de klachtenregeling.