Medezeggenschap

NLA coaching is een eenmanszaak gerund door Nanda Lammers – van der Aa. Er wordt zowel als ZZP’er gewerkt, als in onderaanneming. In dit protocol kunt u lezen hoe NLA coaching medezeggenschap heeft georganiseerd op de momenten dat er gewerkt wordt als ZZP’er. Als er sprake is van werk vanuit onderaannneming zal de medezeggenschap van de betreffende organisatie gevolgd worden.

Medezeggenschap van cliënten

Als ZZP’er in de jeugdhulp is voor de medezeggenschap van cliënten de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) van toepassing. In deze wet staat beschreven dat een cliënt kan meepraten over het beleid via de cliëntenraad. Deze cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Cliëntenraden hebben verschillende rechten als bijv. recht op informatie, recht op overleg, recht om te adviseren, enz. Het instellen van een cliëntenraad is in de ambulante jeugdzorg verplicht zodra er 25 jeugdprofessionals in dienst zijn. NLA coaching is een eenmanszaak en heeft daarmee op dit moment geen verplichting om een cliëntenraad in te stellen.

Omdat NLA coaching vindt dat een cliënt recht heeft op medezeggenschap zal bij intake de medezeggenschap worden besproken en worden gewezen op mogelijkheden tot medezeggen via bijvoorbeeld de nationale jeugdraad (NJR).

 

Medezeggenschap van medewerkers

Als eenmanszaak werk ik als enige persoon binnen de organisatie en is het niet van belang om medezeggenschap te organiseren voor medewerkers. Als de organisatie groeit en er wordt personeel in dienst genomen zal ik medezeggenschap organiseren.

Tot 10 medewerkers zal er regelmatig personeelsoverleg plaats vinden door middel van bijvoorbeeld teamvergaderingen en individuele gesprekken om personeel inspraak te geven in het werk en werken binnen de organisatie. Groeit NLA coaching verder uit zal voldoen worden aan medezeggenschap volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).