Klachtenregeling NLA coaching

NLA coaching is een eenmanszaak gerund door Nanda Lammers – van der Aa. Er wordt zowel als ZZP-er gewerkt, als in onderaanneming. In deze klachtenregeling kunt u lezen wat u kunt doen bij klachten over NLA coaching. Het gaat om klachten op momenten dat er gewerkt wordt als ZZP-er. Indien er sprake is van werk vanuit onderaannneming geldt de klachtenregeling van de betreffende organisatie.

Het is altijd vervelend wanneer contacten en hulpverleningstrajecten niet naar wens verlopen. Het heeft de voorkeur om klachten of andere zaken die zorgen voor een gevoel van onvrede zo snel mogelijk te bespreken met de betrokken hulpverlener. Dat is niet verplicht. Hieronder een opsomming van andere mogelijkheden om een klacht in te dienen:

  • NLA coaching is aangesloten bij Quasir. Via deze organisatie kunt u gratis terecht bij een klachtencommissie. Quasir is te bereiken

 

  • Via de website jeugdstem.nl kunnen kinderen, jongeren, ouders en pleegouders gebruik maken van vertrouwenspersonen van het AKJ. Zij kunnen informatie geven over rechten, het voeren van gesprekken of indienen van klachten. Tevens bieden ze begeleiding bij bijv. het indienen van een klacht. Klik hier voor meer informatie en contactinformatie
  • Indien de hulpverlening wordt ingezet vanuit de WMO en er is behoefte aan een vertrouwenspersoon kan contact opgenomen worden met Ariane van den Boomgaard, extern vertrouwenspersoon bij Pro Corpus.

  • NLA coaching is SKJ geregistreerd. Het is mogelijk om een tuchtcommissie in te schakelen. Informatie van deze procedure is te vinden op de website https://tuchtrecht.skjeugd.nl/