Samen groeien met

NLA coaching

Ontdek bij NLA Coaching de deskundige ondersteuning die u of uw gezin verdient. Wij specialiseren ons in het bieden van hulp aan kinderen, jongvolwassenen, en hun gezinnen die geconfronteerd worden met uitdagingen zoals autisme, ADHD, trauma, en hechtingsproblemen, of een combinatie hiervan. Onze aanpak is laagdrempelig, praktisch en gericht op maatwerk, waarbij een persoonlijke benadering, aandacht, en effectieve communicatie voorop staan.

Maak kennis met

NLA coaching

Bij NLA coaching begrijpen we dat leven met problematiek rondom ASS, ADHD, hechting en trauma vele uitdagingen met zich meebrengt. Het feit dat u zich op onze website bevindt, suggereert dat u mogelijk op zoek bent naar hulp en of ondersteuning. Wij bieden deze hulp en ondersteuning aan kinderen en (jong)volwassenen die hulp en ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven, maar ook aan ouders die (opvoedings)vragen hebben. 

NLA coaching heeft als uitgangspunt dat gedrag voortkomt uit onderliggende lagen als bijvoorbeeld hechting, prikkelverwerking, sociale en emotionele ontwikkeling. Bij ongewenst gedrag gaan we samen kijken waar het gedrag vandaan komt. We gaan zoeken in zowel persoonsfactoren als de omgevingsfactoren. De hulpverlener zal bijna altijd de omgeving betrekken bij een hulpverleningstraject.

Een overeenkomst met Samen14 maakt het mogelijk dat onze diensten in veel gevallen vergoed kunnen worden vanuit Jeugdzorg of WMO van de aangesloten gemeenten (Samen 14 is regio Twente).

Bij NLA coaching richten we ons op het bieden van maatwerk, omdat elke situatie uniek is. Goede communicatie, aandacht en echt luisteren naar de behoeften staan centraal in onze aanpak. Onze hulpverleners zijn betrokken, betrouwbaar en bereikbaar. Ons uiteindelijke doel is niet alleen het aanbieden van onmiddellijke hulp maar ook het bevorderen van zelfredzaamheid.

Opvoeden is grenzen aangeven, Opgroeien is grenzen verleggen

Maatwerk in

opvoedingsondersteuning

Ontdek bij NLA Coaching de deskundige ondersteuning die u of uw gezin verdient. Wij specialiseren ons in het bieden van hulp aan kinderen, jongvolwassenen, en hun gezinnen die geconfronteerd worden met uitdagingen zoals autisme, ADHD, trauma, en hechtingsproblemen, of een combinatie hiervan. Onze aanpak is laagdrempelig, praktisch en gericht op maatwerk, waarbij een persoonlijke benadering, aandacht, en effectieve communicatie voorop staan.

Persoonlijk
Maatwerk

We begrijpen dat elke situatie uniek is daarom passen we onze begeleiding aan op elke unieke situatie, zien kinderen en volwassenen als ervaringsdeskundigen en zoeken samen naar passende oplossingen.

Gebruik van
bewezen methodes

Onze begeleiding combineert kennis, ervaring en expertise in gedrags- en ontwikkelingsproblemen, gebruikmakend van methodes zoals ‘Geef me de 5’, ‘Kids Skills’, Autisme op je bord en Prikkelprofiel voor effectieve hulp.

Individueel
Trajectverloop

Omdat we maatwerk leveren, is de opzet van elk traject uniek. Tijdens een eerste gesprek wordt de hulpvraag vastgesteld en worden doelen geformuleerd. Ook geven we dan een indicatie van de verwachte duur van het traject. Dit zorgt voor een duidelijk kader waarbinnen we werken.

Snelle Start
Zonder Wachtlijsten

Hulp start snel na eerste contact, meestal binnen twee weken met een intakegesprek. Indien NLA coaching niet kan helpen, zoeken we mee naar een oplossing. Wij hebben geen wachtlijsten, omdat we geloven in het snel opstarten van hulp.

Het moeilijkste aan opvoeden is om je zelf óók aan alle regels te houden

Tarieven particulieren

Het eerste contactmoment is doorgaans telefonisch en geheel vrijblijvend, waarin we uw situatie en behoeften bespreken. Vervolgens plannen we een intakegesprek waarin de hulpvraag en verwachte resultaten in kaart worden gebracht. Elk traject eindigt met een evaluatie om de voortgang en resultaten te bespreken.

Intakegesprek:

€ 80,-

Ambulante begeleiding

€ 80,-

* per sessie

Eindevaluatie:

€ 40,-

Overige diensten

Thuisobservatie:

€80,-

Ambulante begeleiding:

€80,-

Kinderdagopvangvoorziening :

€80,-

In het kader van zorg is NLA coaching vrijgesteld van BTW.

Vergoedingen

NLA coaching heeft een overeenkomst met Samen 14 (Samenwerkende gemeenten in de regio Twente). Als u woont in een aangesloten gemeente kan uw traject wellicht vergoed worden door de gemeente. Raadpleeg de website van Samen14 om te zien of uw gemeente hieraan deelneemt, en neem contact op met ons voor begeleiding bij het aanvragen van een traject.